Аман Мамытов атындагы мектеп-гимназиясы Ысык-Көл облусу, Бостери айылы, Кыргыз Республикасы  

Школа-гимназия им.А.Мамытова, с.Бостери,   Иссык-Кульская область, Кыргызская Республика 

Адрес: ул.Мамытова 8а 

722103,с.Бостери 

Кыргызская Республика

тел: +996 3943 45589

e-mail: office@mamytov.info

website: www.mamytov.info  


Директор

Абдырахманова Б.Ч.

director@mamytov.info


Замдиректора по учебной работе

Сакеева М.Т.

zavuch@mamytov.info


Замдиректора по воспитательной работе

Худайбердиева Р.Т.

zavuchvos@mamytov.info


секретарь

Керимова А.Ж.

office@mamytov.info


Аман Мамытов атындагы мектеп-гимназиясынын миссиясы:

    Академик Аман Мамытов атындагы мектеп-гимназиясы гуманитардык предметтерди терең үйрөтүүнү жана өз жеринин өзгөчөлүгүн эске алуу менен башталгыч,  негизги, жалпы орто билим берүүнү камсыз кылып, ата-энелер, жергиликтүү коомчулук менен тыгыз кызматташтыкта болуп, билимдүү, ар тараптан өнүккөн, эл камын көро билген, жашоодо өз ордун таба билген инсандарды окутуп-тарбиялоо.

Видеоролик про школу