НЕГИЗГИ

Аман Мамытов атындагы мектеп-гимназиясы Ысык-Көл облусу, Бостери айылы, Кыргыз Республикасы

Школа-гимназия им. Амана Мамытова, с.Бостери, Иссык-Кульская область, Кыргызская Республика


Адрес: ул.Мамытова 8а

722103,с.Бостери

Кыргызская Республика

тел: +996 3943 45589


Директор

Абдырахманова Б.Ч.


Окуу-тарбия иштери боюнча директордун орун басары/

Заместитель директора по учебно-воспитательлной работе

Джангабылов А.Т.


Тарбия иштери боюнча директордун орун басары/

Заместитель директора по воспитательной работе

Сабыров Э.К.


Социалдык педагог/социальный педагог

Кариев А.Ж.


секретарь

Табалдиева М.М.


Аман Мамытов атындагы мектеп-гимназиясынын миссиясы:

Академик Аман Мамытов атындагы мектеп-гимназиясы гуманитардык предметтерди терең үйрөтүүнү жана өз жеринин өзгөчөлүгүн эске алуу менен башталгыч, негизги, жалпы орто билим берүүнү камсыз кылып, ата-энелер, жергиликтүү коомчулук менен тыгыз кызматташтыкта болуп, билимдүү, ар тараптан өнүккөн, эл камын көро билген, жашоодо өз ордун таба билген инсандарды окутуп-тарбиялоо.