ЖАҢЫ ОКУУ ЖЫЛЫНА МИЛДЕТТЕР

Жаңы окуу жылына милдеттер.docx

Жаӊы 2020-2021-окуу жылына карата милдеттери:

1. Чыгармачылык менен иштеп, дидактикалык материалдарды жана ачык сабактардын иштелмелерин, усулдук ыкмалардын иштелмелерин ж.б. методикалык китепчелерди иштеп чыгуу;

2. Предметтик декаларды ѳз учурунда жогорку деңгээлде ѳткѳрүү менен окуучуларды сабактарга тартуу, кызыктыруу

3. Таланттуу окуучулар менен иштөө жана олипиадаларга даярдоо.

4. Насаатчылык ишти алдын алуу.

5. Усулдук иштин аткарылышын көзөмөлдөө.

6. Алдыӊкы мектептер менен тажрыйба алмашуу.

7. Мугалимдердин педагогикалык чыгармачыл иштерин күчөтүү

8. Билимин жогорулатуу боюнча уюштуруу иштерин жүргүзүү (семинарлар, тренингдер, пед окуулар, алдыӊкы тажрыйбалардын мектеби)

9. Жаӊы усулдук адабияттар менен таанышуу, окуп үйрөнүү.

10. Электрондук журнал менен иштөөнү улантуу жана күчөйтүү.