АДМИНИСТРАЦИЯ

Абдрахманова Бурулжан Чокаевна

Амана Мамытов атындагы мектеп-гимназиясынын директору

Кариев Акылбек Жекшембиевич

Амана Мамытов атындагы мектеп-гимназиясынын социалдык педагогу

Джангабылов Арслан Турсунбекович

Амана Мамытов атындагы мектеп-гимназиясынын окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары

Сабыров Эрмек Кубанычбекович

Амана Мамытов атындагы мектеп-гимназиясынын тарбия иштери боюнча директордун орун басары