МЕКТЕПКЕ КАБЫЛ АЛУУ ТАРТИБИ

Академик Аман Мамытов атындагы мектеп-гимназиясына окуучуларды кабыл алуу Уставдын негизинде жүргүзүлөт.