МУГАЛИМДЕР

Абдрахманова Бурулжан Чокаевна

кыргыз тили жана адабияты мугалими

Усупжанова Тамара Уркалиевна

кыргыз тили жана адабияты мугалими

Усубалиева Рахат Кеңешовна

кыргыз тили жана адабияты мугалими

Масадыкова Чолпон Насырынбековна

кыргыз тили жана адабияты ийрим жетекчиси

Дүйшөкадырова Гүлзат Дүйшөкадыровна

кыргыз тили жана адабияты мугалими

Жакыпова Гүлназ Шүкүрбековна

кыргыз тили жана адабияты мугалими

Мааткеримова Гулмира Оролбековна

орус тили жана адабияты мугалими

Тазабекова Роза Абдыкалыковна

орус тили жана адабияты мугалими

Худайбердиева Равшан Турсунбаева

орус тили жана адабияты мугалими

Ниязова Таалайкүл Кемеловна

орус тили жана адабияты мугалими

Исраилова Жыпар Дуйшакуновна

математика мугалими

Турсунбаева Мөөржан Акимовна

математика мугалими

Атаев Бактыгул Сабырбекович

математика мугалими

Калчаева Асель Конокбаевна

математика мугалими

Далбаев Кубан Окмоталиевич

физика мугалими

Токтоналиева Уулкан Эрмековна

китепканачы

Табалдиева Махабат Максатовна

эмгек мугалими/секретарь

Асамудинова Бактыгуль Асановна

англис тили мугалими

Джангбылов Арслан Турсунбекович

англис тили мугалими

Бадиков Виктор Иванович

англис тили/информатика мугалими

Кайыпова Элмира Зарылбековна

англис тили мугалими

Уланар кызы Гүлжамал

англис тили мугалими

немец тилинен ийрим жетекчиси

Кубаталиева Жазгүл Кубаталиевна

Жапарова Женишкул Камалбековна

Ч.И. боюнча дир. о.б.

Асанова Махабат Саткыновна

химия мугалими

Шайымбетова Назира Асановна

биология ийрим жетечиси

Эшанходжаева Тамара Зафаровна

биология мугалими

Жобасарова Наргиза Асановна

химия мугалими

Маймеков Табылды Капарович

дене тарбия мугалими

Кариев Акыл Жекшембиевич

дене тарбия мугалими

Баембаева Эланора Дүйшеевна

тарых мугалими

Сабыров Эрмек Кубанычбекович

тарых мугалими

Осмонова Саадат Нургазиевна

география мугалими

Урадилова Салкын Улановна

башталгыч класстардын мугалими

Суранчиева Альбина Таалайбековна

башталгыч класстардын мугалими

Маралбаева Гульнура Баякеевна

башталгыч класстардын мугалими

башталгыч класстардын мугалими

Табалдиева Анара Кабылбековна

Карыпбек кызы Адинай

башталгыч класстардын мугалими

Манапаева Мээрим Итемировна

башталгыч класстардын мугалими

коррекциондук класстын мугалими

Көккөзова Гүлүмкан Абиковна

Жамакеева Индира Бакировна

башталгыч класстардын мугалими

Бакир кызы Толгонай

башталгыч класстардын мугалими

Тюлегенова Айнура Базаркуловна

коррекциондук класстын мугалими

Камчыбек кызы Альбина

башталгыч класстардын мугалими

Аскербекова Мээрим Аскербековна

башталгыч класстардын мугалими

Керимова Айпери Жыргалбековна

комуз ийрим жетекчиси