“KOICA” борбору менен кызматташуу

Дата публикации: Apr 14, 2021 10:53:19 AM

· 2015-2016-окуу жылында кореялык “KOICA” борбору аркылуу Түштүк Кореядан волонтер мистер Пак Соң Гу корей тилин үйрѳтүү максатында 2 жылдык мѳѳнѳткѳ келген. 2 жыл аралыгында ал окуучуларга Корейтилин окутуу үйрөтүү менен Түштүк Кореанын географиялык абалын, экологиясынын, тарыхын жана маданиятын жогорку денгеелде балдарга маалымат берип, корей тилинде окуп, жазып, сүйлөп, ырдап, бийлеп окуучулар өнөрлөрүн өркүндөтө алышты. Бул тилди үйрөнүүгө ортонку баскычтагы 30-35 балдар кыздар камтылды.

· 2017-2018-окуу жылында кореялык “KOICA” борбору аркылуу Түштүк Кореядан волонтер мисс Пак Семи корей тилин үйрѳтүүнү улантуумаксатында 2 жылдык мѳѳнѳткѳ келип, ал дагы корей тилин окутуудажакшы ийгиликтерди көрсөтө алды. Корей тилин окуп жатканокуучулардын тобу менен бирдикте мугалимдер жана ата-энелер арасында корей элинин салт-санаасы, үрп-адаты жөнүндө кеңири маалыматтарды райондук денгээлде чоң чыгармачыл Ярмарка өтүлдү. Пак Семи корей жана кыргыз тилинде жазылган кызыктуу ангемелер берилген адабий китептерин мектепке тапшырды.